After-Sales

After-Sales

after-sales1

Práca našich špeciálne vyškolených zamestnancov zahŕňa: inštalácia našich strojov a liniek, uvedenie do prevádzky a uvedenie do prevádzky vybavenia, školenie zákazníka personál a odovzdanie linky a následnú pomoc našim zákazníkom vždy, keď sú potrebné naše služby.

Spoločnosť SHIFENG prevádzkuje a celosvetová sieť miestnych obchodné agentúry a servisných partnerov čo nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom podporu v krátkom čase keď sa vyskytnú problémy, Vďaka efektívnemu riadeniu náhradných dielov sme tiež schopní v krátkom čase dodávať náhradné diely aj pre staršie stroje a linky.

Ako poskytovateľ kompletných služieb s radom liniek a strojov, ktoré pokrývajú celé spektrum moderných, podporujeme našich zákazníkov nielen ako dodávateľa, ale aj ako konzultant pri nastavovaní nových operácií alebo rozširovaní alebo reorganizácii existujúcich zariadení.

Navrhujeme optimalizované výrobné zariadenia tak, že začneme s požiadavkami na zamýšľanú výrobu. Naše inžinierske služby tohto druhu zahŕňajú nielenvýrobná kapacita výpočty a plánovanie logistiky a tok materiálov, ale aj dizajn úložný priestor a periférne zariadenie,

Kľúčovými faktormi sú tu automatizácia procesov a tvorba flexibility vo výrobe, ktorá to umožňuje rýchle reakcie na často sa meniace požiadavky trhu. Toto je najlepší spôsob, ako implementovať vysoký výkon, ktorý je charakteristický pre naše linky a strojové zariadenia, aby sa zabezpečil maximálny výkon.